Fajlovi za preuzimanje

Preuzmite Word dokument u kojem ćete popuniti sve potrebne podatke za izradu sertifikata za Elektronsku fiskalizaciju
Punomoće za sertifikat

Preuzmite Word dokument u kojem ćete popuniti sve potrebne podatke za registraciju poslovne jedinice
Registracija poslovne jedinice

Preuzmite Word dokument u kojem ćete popuniti sve potrebne podatke za registraciju operatera (kasira)
Registracija operatera