Instalacija sertifikata radi upisa stvarnih vlasnika na portal

Prvo napravite fajl gde vam odgovara na kompjuteru gde cete snimati sve sertifikate, u njega ubacujte klijente i fajlove koje dobijete a to su- tekstualni fajl sa šifrom i digitalni sertifikat (kao na slici)

1)Otvorite tekstualni fajl koji dobijete zajedno sa sertifikatom

2) Prekopirajte šifru iz fajla ili zapišite da bi je kasnije ubacili u traženo polje. Šifra je u drugom redu tekstualnog fajla

3) Zatim otvorite digitalni sertifikat

4) Kliknite “Next”

5) Kliknite next

6) Uneti šifru koja je kopirana / prepisana iz tekstualnog fajla

Kliknite “Next”

7) Kliknite “Next”

8) Kliknite “Finish” i na poslednjem prozoru “Ok”