Dodavanje tarife poreza po članu 17 i članu 20

Otvoriti Šifarnici – Tarife Poreza

2) Ići na dugme unos da se kreira nova tarifa

3) Uneti sledeće, ostalo zanemariti
Tarifa: CL17
Naziv: Oslobodjen po cl.17
Stopa:0%
Kliknuti na Upis

4) Otvorite novi artikal i popuniti naziv i odabrati odgovarajuću tarifu CL17 ili CL20
Snimiti na dugme Upis