ActiveX

1) Idite na … tri tackice da bi otvorili padajući meni

2) Kliknuti settings/ Podešavanja

3) Default Browser

4) Kliknite “Add” tj Dodaj sajt

5) Unesete sledeću adresu i kliknete dugme Add

6) Kliknete na obeleženo, internet options