Prvi korak u fiskalizaciji je nabavka sertifikata. Studio DLD Vam obezbeđuje potrebne sertifikate i završava sve vezano za sertifikat.

  1. Preuzmite Zahtjev za sertifikakat
  2. Popunjen zahtjev mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaščenog lica, skenirajte ličnu kartu ovlašćenog lica i sve zajedno dostavite u Studio DLD ili pošaljite poštom na našu adresu: Studio DLD d.o.o., 13 Jula 2 (zgrada BSP), 85310 Budva.
  3. Dobićete profakturu po kojoj treba da izvršite uplatu.
  4. U roku od 2 – 3 radna dana dobićete obaveštenje o kreiranju sertifikata.
  5. Naša služba podrške će Vas kontaktirati u vezi aktiviranja sertifikata i registracije na efi portal.